Nisulan kyläseuran kevätkokous

Nisulan kyläseuran kevätkokous

Nisulan kyläseuran kevätkokous
järjestetään 28.4.2020 klo 18
Teams-etäkokouksena, johon voit ilmoittautua sihteeri Kirsi Ilmoselle: kirsi.ilmonen@live.com

Esillä sääntömääräiset asiat.

Johtokunta