Kyläseuralla on myös oma facebook -sivu. Sieltä löydät kuvia ja juttuja kylän tapahtumista!